خلاصه افتخارات

• برنده جايزة نقره کنگره ISDS  ۲۰۱۳، دوبروونيک/ کرواسي برای محصول شامپو احیا کننده و رطوبت رسان عمقی به پوست سر مخصوص موهای خشک
• برنده جايزه HPCI 2012 اروپا-لهستان/ ورشو
• برنده جایزه برترین پوستر در کنگره ۲۰۱۲ (Cosmetology (OMICS group حیدر آباد/ هندوستان برای نگه دارنده‌های کلیه شامپوها
فهرست