اختراعات

ابداعات و نوآوری هایی که در محصولات انجام شده ما را موفق به اخذ پتنت های بین المللی نموده است.

کرم تخصصي تقويت کننده افزايش ضخامت و حجم تحريک رشد و جلوگيري کننده از ريزش ابرو و مژه، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع76013

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 9001 ، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی و نگهدارنده انجام شده

شامپو ضد شوره و تقویت کننده مو ، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74891

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ECOCERT، ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی، عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده

شامپو ضد شوره چرب و تقویت کننده مو ، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74891

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ECOCERT، ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی، عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده

شامپو ضد شوره خشک و تقویت کننده مو ، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74891

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ECOCERT، ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی، عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده

محلول ضد شوره و سبورئيک درماتايتيس محافظ پوست و موي سر، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74884

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ISO 9001، ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی و نگهدارنده انجام شده

محلول ضد ريزش و محرک رويش موي سر، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74140

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ECOCERT ، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی و نگهدارنده انجام شده

شامپو ضد ريزش و محرک رويش موي سر با عصاره هاي گياهي، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع74078

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ECOCERT، ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های حساسیت زایی، عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده

شامپو تخصصی تقویت کننده مخصوص موهای چرب، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع 80018

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ISO 9001، ECOCERT،  ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده

شامپو تخصصی تقویت کننده مخصوص موهای خشک، ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ شماره ثبت اختراع 80024

 • داراي تاييديه از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، فرمولاسیون از متخصصین کمپانی روبرته فرانسه، مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی و متخصیص پوست ، مرکز پوست و جذام
 • منطبق بر استانداردهای ISO 14001، ISO 9001، ECOCERT،  ifra، R.I.FDO (پروانه بهداشتی ساخت) و Cosmetics Europe
 • آزمون‌های عدم سمیت و نگهدارنده انجام شده
فهرست